neděle, dubna 30, 2006

NSG Wittmoor

Na mnohých zahrádkách je vidět kvetoucí vřes ve všech možných odstínech. A tak mi v hlavě začal bzučet brouk, jestli náhodou taky nekvetou vřesy na rašeliništích kolem Hamburku. Dneska jsem vzal holky a vyrazili jsme na nejbližší místo - Naturschutzgebiet Wittmoor. Nekvetou...
Wittmoor je jedním z mnoha vrchovišť v severozápadním Německu, která za svůj původ vděčí odtávajícím ledovcům po poslední době ledové. Vrchoviště zhruba vznikne tak, že na mokré půdě, chudé na minerály, roste jen rašeliník, který není náročný na živiny. Zaplavená část vrchoviště „šlenk“ se přerůstáním rašeliníku mění v „bult“, ten je pravidelně zaplavován vodou. Sesedáním a odumíráním spodních vrstev vzniká rašelina.
Wittmoor je Hamburčanům nejbližší močál a vřesoviště. Leží mezi Duvenstedtem a Norderstedtem a nabizí nejpůsobivější scenérie někdejších močálů v Hamburku. Rašelina zde místy dosahuje hloubky až tří metrů a mokřady jsou domovem mnoha chráněných rostlin a živočichů.

středa, dubna 26, 2006

Jarní Frýdštejn

Velikonoční týden v Čechách se vydařil, od neděle nezapršelo, sluníčko začalo pálit tak, že jsme mohli být venku jen v triku celý den. Čtvrteční cestu z Podlažic do Jablonce jsme nejeli po hlavní přes Hodkovice, ale zadem přes Frýdštejn. A nádherné výhledy na podvečerní Maloskalsko nám vnukly myšlenku udělat si tam o víkendu výlet.

Kopanina
Vznik myšlenky, postavit na Kopanině rozhlednu, se datuje do roku 1892, kdy byl na Kopaninu směřován jeden z prvních výletů Klubu českých turistů z Turnova. Hřbet Kopaniny byl tehdy vnímán, jako pomyslná jazyková hranice mezi českým vnitrozemím a pohraničím s převážnou většinou německého obyvatelstva. A proto se všem zúčastněným jevilo vhodné vztyčit na vrcholu jakousi „stráž
ní baštu českého národa. Smělá výzva byla bez otálení realizována vedením odboru KČT. Byl pověřen její člen ing. František Duba, aby vypracoval projekt vystavění rozhledny. V základním návrhu byla předložena 18 metrů vysoká věž vystavěná z pálených cihel, na konci zakončená cimbuřím. Návrh byl přijat a tak se na podzim 1893 konalo symbolické položení základního kamene rozhledny. Práce byly úspěšně završeny 3.června 1894 při slavnostním předání rozhledny do provozu. V časopise turistů popsal přímý účastník tehdejší slavnosti takto: „V ten den se do Malé Skály sjely stovky příznivců turistiky z celých Čech. Z Prahy byl dokonce vypraven zvláštní vlak, který přivezl delegáty ústředí i zástupce ostatních odborů KČT. Ve tři hodiny odpoledne se všichni shromáždili u rozhledny. Po projevech a odeznění Chorálu národa českého předal stavitel Knop klíče od rozhledny jednateli turnovského odboru panu Reslovi, který stavbu slavnostně odevzdal turistické veřejnosti. První den prý na vyhlídkovou plošinu věže vystoupilo více než 400, lidí a na vstupném se vybralo 20 zlatých a 7 krejcarů.“

Frýdštejn

Hrad Frýdštejn byl typický skalní hrad. Leží 3 km do Malé Skály. Předpokládá se, že byl založen již v první polovině 14. století. Po změnách majitelů a poměrů ztratil svou funkci začal po roce 1556 chátrat. Před úplnou zkázou jej zachránil Okrašlovací spolek v Turnově, který jej v r. 1892 koupil od knížat Rohanů, dal zpevnit zbývající zdi a zabránil využívání tesaných kvádrů na okolní stavby. Po důkladném prozkoumání objektu i jeho okolí a zajištění bezpečnosti návštěvníků byl hrad zpřístupněn veřejnosti.

více informací: http://www.interregion.cz/turistika/hrady_zamky/frydstejn/frydstejn.htm

neděle, dubna 02, 2006

Muzeum historie Hamburku

Je nevlídno a předpověď počasí slibuje jen déšť. Tak jsme po České školce vyrazili do Hamburského muzea "Museum für Hamburgische Geschichte". Samotné muzeum, jen kousek od Großneumarkt Platz, je impozantní cihlová budova, s osobitým návrhem střechy a korunovaná věžičkou ve tvaru majáku. Byla postavená mezi lety 1914 a 1922 známým Hamburským architektem Fritzem Schumachrerem a hned po dokončení tam otevřeli historické muzeum. V roce 1989 bylo zastřešeno prosklenou konstrukcí celé jeho veliké patio.
Hlavním tématem Hamburského muzea je pestrá historie svobodného a hanzovního města Hamburku, od jeho vzniku kolem roku 800 př.n.l. dodnes. Stálé i dočasné výstavy se věnují přístavu, námořnictví, trhu a obchodu, ale také ústavní, kulturní a společenské historii města.

Lüneburg

Konečně se nám podařilo navštívit Lüneburg. Při minulém pokusu zrovna začínaly celému Hamburku prázdniny a silnice na jih byly tak zasekané, že jsme to v půli cesty obrátili. Lüneburg je kouzelný, člověk se najednou vrátí o staletí zpátky do minulosti. Tady je trochu faktů:
Lüneburg je jedním z mála německých měst, která nebyla poničená za druhé světové války. A tak zůstalo víceméně zachovaná i jeho tisíciletá historie. Poprvé byla obec zmíněná v roce 956 v souvislosti s produkcí soli. V roce 1189 zažilo město prudký růst pod ochranou krále Jinřicha III. Lvího srdce. Sůl se prodávala především do Skandinávie, kde byla potřeba pro kladování obrovského množství ryb. Po několik století byl Lüneburg jedním z nejbohatších měst v Německu a užíval mnoha privilegií a prestiže. Stavěla se velkolepá stavení, měšťanské domy, opevnění s trojitými hradbami, ochranný příkop, stážní věže i městské brány. Až 18. a 19. století přinesly období úpadku, jako důsledku bojů o trůn, vojenských konfliktů a politických půtek. V roce 1866 byl Lüneburg anektován Pruským královstvím, pozbyl svých mnohých pokladů i opevnění. Další rozvoj město zažilo až ke konci 19. století, kdy se zde začala stavět lázeňská zařízení se slanovodními kůrami.

Odkazy:
Panoramatické obrázky
Brožura (anglicky, pdf, 4.2 MB)
Wikipedia (anglicky)